Home

   „Žij svůj život s radostí.“ 

V okamžiku, kdy začneme skutečně žít pro sebe a přiznáme si, že veškerou zodpovědnost za naše štěstí máme ve svých rukou, začneme pociťovat zvláštní a současně osvobozující pravdu, že život je skutečně radost.

Veronika Kovarova_Zensky leadership

Vítám Vás a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se psané tvorbě a motivačnímu koučinku. Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Před několika lety jsem učinila životní změnu, která mi naprosto změnila nejen pohled na svůj života, ale na život obecně. Po 13ti letech jsem opustila zázemí korporátního světa a vydala se cestou svého srdce. Což mi dává možnost, jak podporovat a motivovat ostatní, aby si šli za svými sny. Vím, jaké to je, když srdce volá a mysl se zdráhá. Věřte, že nalézt odvahu dokáže každý! Věřím v to a ze zkušenosti mohu potvrdit, že strach je pouze ochránce, jenž nás ve skutečnosti přivádí k objevení obrovské odvahy.

Má podpora směřuje pro ty z nás, kteří hledají hlubší smysl svého života nebo se rozhodují ke změně v soukromém či pracovním životě. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké podstaty nás samotných. Po čem skutečně toužíme, nikoliv to, co si myslíme, že bychom měli udělat. Co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty. To je z velké části fakt, který dříve nebo později vede lidi k zamyšlení, co je v životě skutečně smysluplné.

Síla transformačního procesu je výsledkem upřímného hledání a naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí. Postupem času se dostáváme do stavu uvědomělého bytí, získáváme potřebnou stabilitu a vnitřní klid díky vnitřní přeměně a vědomému převzetí plné zodpovědnosti za kvalitu našeho života. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života. Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení.  Jak uchopit téma osobní vize se dočtete zde.

Veronika

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o modul humanitních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování). FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Knižní NOVINKA

ŽIVOTNÍ NADHLED

Cesta ke smysluplnému a vědomému životu

ANOTACE: Životní nadhled je o schopnosti vnímat životní okolnosti s odstupem. Umět se povznést nad vlastními problémy, ze subjektivního úhlu pohledu složitými situacemi, které nás během života potkávají a nejsou zrovna provázeny klidem a pohodou.

Tyto situace jsou ovšem nezbytné, abychom se posunuli. Chce se po nás, abychom učinili změny ve prospěch kvalitnějšího života. Abychom dosáhli změny postoje, neužitečná přesvědčení přepsali na užitečná atd. Každým dnem k nám proudí mnoho znamení týkajících se zhmotňování nových začátků a našich snů spojených s hlubokou touhou žít šťastný a spokojený život. Ve složitějších fázích života jsme vedeni do hlubin našeho světa emocí, skrytých tužeb, pátráme po řešení a hledáme odpovědi na naše otázky. Více zde: www.veronika.vision/knizni-novinka/

Osobní vize

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Abychom plně pochopili, co to je, vyžaduje se po nás upřímného přiznání, co toužíme žít.

Co to je, co v nás zažehne plamen vášně. Naprosto se odpoutat od logiky mysli, co si myslíme, že bychom měli dělat. Mysl (ego) stanovuje podmínky na základě společenské struktury a nápodoby, co se podařilo jiným, čím se zabývali jiní nebo co vedlo k životnímu progresu u ostatních. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět k pocitu vnitřního naplnění. Druhou mincí úspěchu u ostatních bývá to, že nejsme schopni vidět ve skutečném světle pravou podstatu, neboť svou pozornost soustředíme na již zrealizované procesy (konkrétní výsledky), které i u druhých mají odlišné kroky, prožitky a celkový vývoj.

MOTIVAČNÍ podpora

roční časový úsek

Tato nabídka je vhodná pro toho, kdo se rozhoduje učinit změnu ve svém životě, a to vědomě. Externí podpora je velmi vhodná ve chvílích, kdy je nutné vybudovat vnitřní důvěru a stabilitu, aby bylo dosaženo stanovené vize. Motivační setkání bude zaměřeno na překonání strachů, limitů, ale i externích faktorů, které nás ovlivňují na cestě za našimi sny.

Rok je udáván obecně jako období stabilizace. Jedná se o období postupné proměny vnitřního (mentálního a emocionální) systému, aby mohlo dojít krok po kroku k aktivaci změny ve fyzickém pojetí. Jednoduše řečeno, aby došlo k naplnění vědomě stanovené vize.

Setkání budou vždy 1x za měsíc ve stejném termínu a čase. Doba setkání bude 1,5 hodiny.

Jaké jsou další faktory realizace? Je to především Váš osobní zájem a rozhodnutí ke změně. Nikdo nemůže udělat nic za nás, v tom je klíčové tajemství každé úspěšně zvládnuté změny.