Home

   „Žij svůj život s radostí a pro sebe.“ 

Zivotni-koucink-Veronika-Kovarova

Vítám Vás na webových stránkách a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se koučinku a motivačnímu mentorinku. Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého a upřímného hledání. Naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí.

Z mého úhlu pohledu vnímám koučink jako jednu z nejlepších možností, která může podpořit každého, kdo hledá hlubší smysl svého života, rozhoduje se ke změně v soukromém či pracovním životě. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké podstaty nás samotných. Po čem skutečně toužíme, nikoliv to, co si myslíme, že bychom měli udělat. Co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty.

To je z velké části fakt, který dříve nebo později vede lidi k zamyšlení, co je v životě skutečně smysluplné. Co je nezbytné, je nastavení důvěry mezi koučem a klientem. Vzájemná důvěra vytváří prostor pro otevřenost a pocit bezpečí, což podporuje dynamiku a hloubku řešené situace.

V průběhu osobního či skupinového setkání vytvářím prostor, jak nalézt cestu k vlastním zdrojům. Je čistě na klientovi, kam až je ochoten zajít a upřímně se podívat do svého nitra, aby dospěl k vlastnímu řešení. Ne vždy jsme připraveni otevřít se bolavým místům a nalézt tak odpovědi, které jsou ukryté hluboko v nás. Každý z nás potřebuje svůj čas, a to je důvod, proč někomu může vyhovovat více skupinové setkání, kde je zachována určitá pocitová anonymita oproti individuálnímu interakci.

Jsem člověk s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

S ohledem na své nejvyšší hodnoty věnuji prioritně pozornost rovnováze ve svém životě, což mi umožňuje harmonicky propojovat své zájmy v osobním i pracovním životě. Miluji cestování, sdílení zážitků a zkušeností s podobně naladěnými lidmi a vždy vítám možnost, jak se nechat inspirovat či inspirovat druhé.

Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života. Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. Uvědomění si vlastního směru a umět si pojmenovat situace a pocity, které volně přicházejí, být si zcela vědomi volby, kterou všichni máme naprosto svobodnou, a vědomě tak utvářet rovnováhu v životě. Jak uchopit téma osobní vize se dočtete zde.

„Smířit se s minulostí, zapojit se do přítomnosti a věřit v budoucnost, toť celé tajemství života.“

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o modul humanitních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

Svůj přínos stavím na výše zmíněných zkušenostech a vzdělání. Náplň a forma je maximálně přizpůsobena tak, aby pocity ze společně stráveného času byly skutečně obohacující, informace srozumitelně přeneseny a poznání se dotklo a bylo vyslyšeno na úrovni pro Vás nejlepší.

FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Těším se na setkání!

Veronika

Osobní vize

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Abychom plně pochopili, co to je, vyžaduje se po nás upřímného přiznání, co toužíme žít.

Co to je, co v nás zažehne plamen vášně. Naprosto se odpoutat od logiky mysli, co si myslíme, že bychom měli dělat. Mysl (ego) stanovuje podmínky na základě společenské struktury a nápodoby, co se podařilo jiným, čím se zabývali jiní nebo co vedlo k životnímu progresu u ostatních. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět k pocitu vnitřního naplnění. Druhou mincí úspěchu u ostatních bývá to, že nejsme schopni vidět ve skutečném světle pravou podstatu, neboť svou pozornost soustředíme na již zrealizované procesy (konkrétní výsledky), které i u druhých mají odlišné kroky, prožitky a celkový vývoj.

Sebetransformační program pro ženy

Tento online program je sestaven do sedmi modulů zaměřených na postupný rozvoj vědomého JÁ. Je to krok po kroku přiblížení se k srdci – naší vyšší inteligenci, odkud vychází veškerá naše energie a pravá podstata nás samotných. Autentická ženská síla se vymyká jakékoliv logice a strategii, přesto je stabilní a jistá ve své zranitelnosti. Být a jednat sama za sebe přináší obrovskou úlevu a pocit nesmírného vnitřního klidu. Vyčistí se nejen nitro, ale i vnější okolí od toho, co nás tíží, abychom se díky nově uvolněné kreativitě mohly zařídit v životě podle svého nejlepšího vědomí.

Záměrem tohoto programu je zaměření se na plnost a autenticitu ženské síly v její pravé podstatě, neboť archetypální síla ženy tkví v kreativitě, péči, emocionální stabilitě a pocitu bezpečí. Tajemství silných žen je předáváno skrze uvědomění si vnitřní síly, autentické esence krásy, mystické a uklidňující povahy a současně plnohodnotné oddanosti sama sobě. Pokud vám to zní jako cesta ke zdravé sebehodnotě, je to tak.

Ženský leadership 

4denní individuální program určen ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které:

  • - cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením
  • - se chtějí posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání
  • - uvažují o nové pracovní etapě, změně profese
  • - touží najít ten „svůj“ správný směr
  • - jednoduše chtějí rozšířit obzory

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobě udržitelnou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčují jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.